Fysiotherapie in Assen
Zeilmakerstraat 17a
9403 VA Assen

0592-345012
06-25019452
info@fysiotherapievandegriendt.nl

Fysiotherapie van de Griendt (fysiotherapie praktijk van Cees van de Griendt), praktijkadres: Zeilmakerstraat 17a te Assen, maakt voor de uitvoering van haar werkzaamheden(onderzoek en behandeling van cliënten) en de declaratie van haar werkzaamheden (uitgevoerde behandelingen)bij de zorgverzekeraars, gebruik van persoonsgegevens van haar cliënten.

Ook worden persoonsgegevens van cliënten gedeeld met andere zorgaanbieders zoals collega fysiotherapeuten, ergotherapeuten, thuiszorgmedewerkers, logopedisten, diëtisten, huisartsen en medisch specialisten. Hiervoor is altijd vooraf toestemming gevraagd en verkregen van de cliënt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • BSN
 • Email adres
 • Behandelgegevens
 • Zorgverzekering gegevens
 • Huisarts/specialist
 • Gegevens over gezondheid
 • Medicatie

Deze gegevens worden online opgeslagen in de beveiligde omgeving van het Elektronisch Cliënten Dossier (EPD), hiervoor heeft fysiotherapie van de Griendt een verwerkers overeenkomst met Intramed (gecertificeerd met beveiligingsnorm ISO27001 en NEN7510).

Toestemming van de cliënt voor uitvoering van het behandelplan wordt na bespreking van het behandelplan met de cliënt vastgelegd in het EPD.

Het inloggen in dit EPD is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord, dit wachtwoord wordt regelmatig gewijzigd. Bij het inloggen in het EPD wordt altijd gebruik gemaakt van een beveiligde internet verbinding; ook als we onderweg zijn of bij een cliënt gebruik maken van het EPD. De computer waarmee binnen het EPD gewerkt wordt is voorzien van actuele virusbescherming.

Schriftelijke gegevens van de cliënt worden op het kantoor (Zeilmakerstraat 17a te Assen) in een afgesloten kast bewaard. De bewaartermijn voldoet aan de wet- en regelgeving (15 jaar). Daarna worden de digitale gegevens gewist en de schriftelijke gegevens vernietigd in de papierversnipperaar.

De persoonsgegevens kunnen na toestemming van de cliënt gedeeld worden met een andere zorgverlener, als dit nodig is voor het goed uit kunnen voeren van de werkzaamheden/behandeling. Dit gebeurt op een aantal manieren;

 1. Per app, hiervoor wordt een beveiligde app gebruikt (Siilo)
 2. Per mail, de persoonsgegevens worden in een met een wachtwoord vergrendeld Word document verzonden. De ontvanger van dit document ontvangt het wachtwoord vooraf telefonisch of bij persoonlijk contact.
 3. Per post, als het gaat om een uitgebreider verslag of bij het ontbreken van email adres.
 4. Via ParkinsonConnect, een beveiligde omgeving in beheer van ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Parkinson.
 5. Via Zorgdomein; een digitaal platform waarop zorgverleners op een veilige manier client informatie kunnen uitwisselen.

Voor kwaliteitsmeting wordt, na toestemming van de cliënt, zijn/haar email adres gedeeld met Mediquest, hiervoor heeft fysiotherapie van de Griendt een verwerkersovereenkomst met Mediquest. Van deze organisatie ontvangt de cliënt een digitale vragenlijst.

De cliënt heeft recht op;

 • Inzage in de opgeslagen persoonsgegevens en het EPD
 • Wissen van persoonsgegevens
 • Rectificatie en aanvulling van gegevens
 • Informatie over welke gegevens en met welk doel gedeeld wordt met anderen
 • Weigeren van delen van persoonsgegevens
 • Bij een klacht over gebruik van persoonsgegevens, kunt u dit in eerste instantie bespreken met fysiotherapie van de Griendt. Komt u er niet uit dan kunt u een klacht in dienen bij de klachtenfunctionaris van het KNFG te bereiken op KNGF Ledenvoorlichting
  Telefoon nr. 033-467 29 29. Ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur