• 1
  • 2

Contact

Met het vergrijzen van de bevolking treden ook steeds vaker specifieke problemen op waarmee ouderen te maken krijgen. Aandoeningen zoals Parkinson, herseninfarcten, dementie, COPD, het minder mobiel worden en balans en val problematiek komen door het ouder worden van de mens steeds vaker voor.

Fysiotherapie van de Griendt is sinds januari 2016 aangesloten bij ParkinsonNet. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.

Tevens door mijn werk in verpleeghuis Anholt (meer dan 13 jaar) heb ik een zeer ruime ervaring met de problematiek die ouderen tegen komen.

Ervaart u een van bovengenoemde problemen met betrekking tot ouder worden en wilt u een gedegen advies of een behandeling, neem dan gerust contact met ons op. U wordt op een adequate wijze behandeld door middel van oefentherapie en het zoeken naar de juiste hulpmiddelen.